top of page
  • VEDERE

  • IMPRIMARE

  • DESCARCAR

Comori din Tenach - Dr Lawrence Duff-Forbes 

TFT 001 to 022 - ROMÂNĂ

TFT 001 MÂNA MINUŢIOASĂ A ISTORIEI

TFT 002 NECESITATEA PROFEŢIEI DE PREZICERE

TFT 003 UN PILON CU GREUTATE AL PROFEŢIEI

TFT004 SPERANŢĂ PRIN AVRAAM SAU MOISE?

TFT 005 ÎNTÂLNIŢI-L PE PROOROC

TFT 006 PRINCIPIUL DUBLULUI ÎNŢELES

TFT 007 CEVA BUN DIN CEVA ÎNSPĂIMÂNTĂTOR

TFT 008 VALEA NĂDEJDII MOARTE

TFT 009 PRINŢUL PĂSTOR

TFT 010 SĂRUTUL PĂMÂNTULUI

TFT 011 NAŢIUNEA PĂCII

TFT 012 NAŢIUNILE PRĂDĂTOARE

TFT 013 NAŢIUNILE NEGOCIATOARE

TFT 014 NEMESIS INEVITABIL

TFT 015 COŞMARUL PĂTRUNZĂTOR

TFT 016 NEGAREA PARALIZANTĂ

TFT 017 NECESITATEA SUPREMĂ

TFT 018 NARAŢIUNEA PISCICOLĂ

TFT 019 PRESUPUŞII NIHILIŞTI

TFT 020 PARTIZANII SUNT NUMIŢI

TFT 021 POSIBILII NONCONFORMIŞTI

TFT 022 SERIA PANORAMICĂ

bottom of page